Цени


Титуляр:
Нексу Ми ЕООД
Банкови данни:
IBAN: BG89FINV91501017135674
BIC: FINVBGSF
Банка: Първа Инвестиционна Банка АД

Цени на индивидуално обучение

Учебен предмет

Цени за един учебен час (45 мин)

Цени за пакет от два учебни часа

Цени за едномесечен пакет

Цени за тримесечен пакет

Български език и литература

19 лева

28 лева

При предплащане на минимум 20 часа за един месец – 10 % отстъпка

При предплащане на минимум 60 часа за  три месеца – 15 % отстъпка

Математика

19 лева

28 лева

Човекът и природата

19 лева

28 лева

Човекът и обществото

19 лева

28 лева

Подготовка за първи клас

19 лева

28 лева

При предплащане на 20 занимания* за един месец – 10 % отстъпка

При предплащане на 60 занимания* за три месеца – 15 % отстъпка

*Изборът на занимания зависи от индивидуалните потребности и интереси на ученика.

 


Цени на групови* занимания

Учебен предмет Цени за един учебен час (45 мин) Цени за пакет от два учебни часа Едномесечна такса

Тримесечна такса

Български език и литература 15 лева 22 лева 176 лева** 480 лева**
Математика 15 лева 22 лева 176 лева** 480 лева**
Човекът и природата 15 лева 22 лева 88 лева*** 240 лева***
Човекът и обществото 15 лева 22 лева 88 лева*** 240 лева***
 * Заниманията са в групи от 3 до 6 ученика.
** В едномесечната и тримесечната такса по Математика и Български език, са включени два учебни часа, два пъти седмично (общо 16 часа на месец).
*** В едномесечната и тримесечна такса по Човекът и природата и Човекът и обществото, са включени два учебни часа, веднъж седмично (общо 8 часа на месец).

 


Цени на занимания по кръжоци

Кръжок

Едномесечна такса Тримесечна такса

Допълнителна информация

Геология за деца

120 лева* 340 лева* В цената са включени: консумативи необходими за заниманията и подаръци.

Разработване на мобилни приложения за Android

136 лева* / 160 лева ***

390 лева* / 450 лева***

 Заниманията са индивидуални!

Кръжок по Приложни изкуства

 

76 лева ** 200 лева **

В цената са включени: всички консумативи и материали.

Кръжок по цветарство

76 лева ** 200 лева **

В цената са включени: всички консумативи и материали.

Уроци по пиано

68 лева **

200 лева **

 
Литературен клуб Месечна такса: 20 лева

Клубът се събира веднъж седмично.

* Цената включва два учебни часа, веднъж седмично (общо 8 часа на месец).
** Цената включва един учебен час, веднъж седмично (общо 4 часа на месец).
*** Цената е за тримесечен курс за възрастни.

Цени на консултации

Логопед

ЦЕНA ПРИ ПЪРВИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА УСТНИЯ ЕЗИК-АУТИЗЪМ, ВТОРИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА УСТНИЯ ЕЗИК: ПРИ ИНТЕЛЕКТУАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ПРИ СЛУХОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ПРИ ДЕТСКИ ПСИХОЗИ, НАРУШЕНИЯ НА ПИСМЕНИЯ ЕЗИК-ДИСГРАФИЯ, ДИСЛЕКСИЯ:

30 ЛЕВА ЗА 45 МИН.

ЦЕНА НА ЛОГОПЕДИЧНАТА ТЕРАПИЯ: АРТИКУЛАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО: ЗАМЕНИ, ПРОПУСКИ, ИЗОПАЧАВАНИЯ НА СЪГЛАСНИ, ИЗОПАЧЕНО ПРОИЗНАСЯНЕ НА ЗВУКОВЕ:

25 ЛЕВА ЗА 45 МИН.

АРТИКУЛАЦИОННИ-ФУНКЦИОНАЛНИ И ВЛЕДСТВИЕ СТРУКТУРНИ УВРЕДИ НА ГОВОРНИЯ АПАРАТ-ЗАЕКВАНЕ ПРИ ДЕЦА, РИНОЛАЛИЯ ПРИ ДЕЦА, ГОВОРНА АПРАКСИЯ ПРИ ДЕЦА:

30 ЛЕВА ЗА 45 МИН.